Använd datorn till proven

Med provdator.se kan elevens dator användas vid skolans provtillfällen. Lärarens administration minskar, proven blir mer rättvisa och skolan sparar pengar. 

Hjälpmedel som geogebra.org och speedcrunch.org är standard. Lägg till rättstavning och talsyntes.

Kom enkelt igång med en gratis testperiod, maila till info@provdator.se så hjäper vi er att förbättra era provtillfällen!

Prov på rätt sätt
I den digitaliserade skolan borde eleven göra de flesta prov på datorn i stället för på papper –  med provdator.se är det enkelt! Eleven kan använda de program som normalt används i skolarbetet även på provet. Provtillfället fungerar på samma arbetssätt som eleven är van vid.

Hur fungerar det?
Eleven får ett usb-minne som innehåller de filer som ska användas på provet. Minnet låser övriga program på datorn samt förhindrar nätuppkoppling. Eleven får tillgång till miniräknare, ordbehandlare LibreOffice och grafritningsprogrammet Geogebra. Andra program eller dokument eleven ska arbeta med kan också finnas med. 

Väl testat i rätt miljö
Konceptet har levererats till ett antal gymnasieskolor. De använder provdator.se till bland annat uppsatsskrivning i svenska och nationella prov i matematik. På nationella prov är det ca. 200 elever som använder lösningen samtidigt.

All rättning kan ske anonymt
Ett problem som ofta diskuteras bland elever är orättvis rättning. Lärarna är, ofta omedvetet, påverkade av vem som har gjort provet. Provresultat kan sparas på minnet och lämnas in och rättas efter provet. Det innebär att rättning sker anonymt, då ingen handstil kan kännas igen av läraren.

Fokuserad undervisning!
Använd då usb-minnena även på lektionerna! Eleverna får då, liksom på proven, inte tillgång till nätet, och kan fokuserar på lektionen istället för annat.

Obegränsad internetåtkomst
Ibland tvingas man stänga hela skolans internetuppkoppling, när en klass har prov där datorn ska användas. Med denna lösning behöver inte undervisningen påverka de lärare, och klasser, som inte har prov.

Ett exempel på hur dator och program fungerar kan ses på denna sida. Datorn används som vanligt när inte usb-minnet sitter i datorn.

För att datorn ska starta med usb-minnet, se våra instruktionsfilmer för BIOS-ändringar.