I många skolor har man börjat ifrågasätta varför eleverna, som får en allt större del av sin undervisning i digital form, måste ta fram papper och penna när det kommer till att visa sina kunskaper. Det gör att digitala prov är på stark frammarsch, både i Sverige och utomlands.

Läs vad SKL skriver om digitala prov på sidan SmartareVälfärd http://www.smartarevalfard.se/exempel/skola/digitalaprovminskaradministrationochforbattraranalys.1906.html