Provdator har utvecklat ett koncept för att använda bärbara datorer under tentor. Provdator innehåller matematiska program och en ordbehandlare placerat på ett USB-minne och ersätter därmed att köpa dyra miniräknare. Internet och all annan kommunikation är blockerad och den lokala bärbara hårddisken är inte tillgänglig under tentor. Det ger studenterna möjlighet att skriva texter och svar på sina datorer, som de är vana vid från sina lektioner.

Under 2012 har vi levererat konceptet till de fyra största gymnasieskolorna i Lund. De har använt dem för uppsatsskrivning prov i svenska och för de nationella matteprov. I nationella prov har cirka 200 elever har använt lösningen samtidigt.

<a href="http://provdator More Help.se/content/uploads/2016/12/minnen-skolor-lund.jpg”>
USB-minnen
Lund gymnasieskolor

När man gör ett prov, är det första steget att göra en master USB. Läraren gör det antal kopior som krävs för testet med användning av en USB-kopieringsmaskin. De kopierade minnena delas ut till eleverna, som börjar datorn med minnet som start-up-enhet. Efter testet är gjort testet sparas på minnet, och ges tillbaka till läraren för betygsättning

Ett problem som ofta diskuteras med tester är orättvis rättning: Lärarna, ofta omedvetet, påverkas av vem som tog testet. Handskrift känns ofta igen. På Vipan gymnasiet, är USB-minnen individuellt numrerade. Antalet USB-minnen som utfärdas till varje elev noteras i klasslistan. Läraren vet inte vem lämnat provet när det betygsätts. Inte ens handstil avslöjar vem som har gjort testet!

Ytterligare information kan hittas i artikeln datorer i skolan innebär datorer på tentor och provdator.se.